Circumstances is het circus- en dansgezelschap onder artistieke leiding van Piet Van Dycke. Enerzijds zijn het telkens (woordeloze) circus- en dansvoorstellingen, waarbij Piet als choreograaf te werk gaat met circusperformers. En anderzijds wordt er altijd in/voor/met andere circumstances (omstandigheden) gecreëerd: locatie- en/of theatervoorstellingen vanuit verschillende circusdisciplines, met kinderen/jongeren/ouderen, voor verschillende doelgroepen…  

Piet Van Dycke studeerde in 2018 af als choreograaf af aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Ondanks de intense focus op dans tijdens zijn opleiding, blijft zijn circusverleden onlosmakelijk met zijn makerschap verbonden. Niet alleen zijn toewijding en discipline, maar ook zijn choreografische handtekening vinden hun oorsprong in zijn vroegere training als acrobaat. Zo is zijn bewegingstaal doordrenkt met snel, acrobatisch partnerwerk en zijn de choreografieën steeds helder en mathematisch opgebouwd.  

Begin maart 2021 werd Piet gekozen als PLAN-maker (2021-2024) met als hoofdpartners DansBrabant en Festival Circolo. Veelbelovende talenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun cultureel ondernemerschap, de opbouw van publiek en de zichtbaarheid van hun werk. Binnen het meerjarig PLAN-traject wordt transformatie onderzocht. Enerzijds de transformatie van de ruimte (EXIT, 2022), anderzijds de transformatie van het lichaam (GLORIOUS BODIES, 2023). Piet wilt met dit PLAN-traject ook de brug slaan tussen zijn Nederlands en Vlaams netwerk.

“Piet Van Dycke put in zijn werk zowel uit hedendaags circus als dans. Dat zorgt voor speelse voorstellingen die opvallen door origineel gebruik van ruimte, objecten en lichamen. Hij gaat zijn thema’s te lijf door de interactie tussen beweging en acrobatiek en creëert zo beelden die zich energiek in steeds andere plooien weten te vouwen”.
(Juryrapport BNG Bank Dansprijs 2021)  

2021 BNG Bank Dansprijs (opvallend choreografietalent)
2020 Meest beloftevolle maker door Annette Embrechts (Volkskrant)
2019 Meest beloftvolle maker door Wendy Lubberding (Theaterkrant)
2018 ’Jacques de Leeuw prijs’